info@vantkloosterconsult.nl
06 82826882

Werkervaring

Divisie Directeur Amarant (januari 2020 – heden)
Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Als divisie directeur ‘Wonen in de Wijk’ verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, begeleiding en huisvesting van cliënten binnen de woonvoorzieningen in de wijk. 70 miljoen omzet, 100+ locaties, 1500 medewerkers.

Insula Dei Huize Kohlman (maart 2019 – december 2019)
Insula Dei Huize Kohlmann is een zorgorganisatie in Arnhem met een katholieke identitiek.  De opdracht is mede richting te geven aan de kwaliteits- en samenwerkingsvraagstukken. Het facilitair bedrijf dient zich binnen deze context te herpositionering. Een veranderopgave waarbij de focus ligt op visie-ontwikkeling en cultuurverandering.

Directeur  a.i. Vitalis Brunswijck en Vaandelhof (mei 2018 – juli 2019)
Locaties Vitalis Brunswijck en Vaandelhof.  Crisismanagement vanwege kwaliteitsissues en verscherpte aandacht van Inspectie VWS. Versterken Managementteamen impuls gegeven aan kwaliteitsverbeteringen. Herijking facilitair bedrijf en gastvrijheidsconcepten. Begeleiding van interne verbouwingen en implementatie van visie gericht op PG revalidatie en langdurige zorg.

Directeur Vitalis Woonzorggroep (juni 2016- juli 2019)
Verantwoordelijk voor beleid, ontwikkeling en aansturing van de verpleeghuislocaties locaties Wissehaege, Peppelrode, Vonderhof. 40 miljoen omzet, 800 medewerkers. Leiding geven aan managementteam/locatiemanagement, nieuwe structuur/sturingsmodel implementeren, ombuiging van financieel ongezond bedrijfsonderdeel naar financieel gezonde locaties. portefeuilles communicatie, BOPZ, innovatie/gaming, kwaliteit en veiligheid.

Hoofd behandelzaken Thebe Regio Zuid Oost/Regio Breda/ (juni 2014 – juni 2016)
Fusie van 2 behandelgroepen, regio Breda, regio Zuid Oost. Verantwoordelijk voor beleid en aansturing van 20 vakgroepen (160 medici/paramedici. Begroting 30 miljoen. 30 locaties waarvan 8 niet-Thebe locaties (externe partijen).

Hoofd behandelzaken Thebe West Brabant (dec 2012-juni 2014)
Verantwoordelijk voor beleid en aansturing van 15 vakgroepen (100 medici/paramedici)). Vertalen van strategisch jaarplan naar concrete doelen en resultaten. Doorontwikkelen van de vakgroepen naar zelfsturen teams, Afsluiten SLA’s/overeenkomsten met andere zorgorganisaties rondom levering behandeling en begeleiding. Onderzoek naar verzelfstandiging behandelgroep, opzet 1e lijns aanbod, contractonderhandelingen met gemeente, ziektekostenverzekeraars, etc.

Coördinator  Netwerk Palliatieve Zorg in Rotterdam a.i. (mei 2012 – nov 2012)
Positoneren NPRZ, opzet landelijk programma Palliatieve Zorg, organisatie regio symposium

Directeur horeca/zorg/cultureel centrum ‘Het Witte Paard’ a.i. (febr 2012 – april 2012)
bedrijfseconomische quick scan en begeleiding naar faillissement

Locatiemanager Palliatief Centrum Cadenza (april 2010-nov 2012)
Begeleiden van bouw, inrichting en opzet van de zorglocatie Palliatief Centrum Cadenza en onderzoek/onderwijs instituut ‘leerhuizen palliatieve zorg. Lid

Regiomanager Behandeling en Begeleiding, Laurens  (febr 2006 – aug 2010)
Verantwoordelijk voor medische en paramedische dienst (70 fte). 9 locaties, Lid van managementteam, ontwikkelen van clusterbeleid en herontwikkelen revalidatie/GRZ.

Gemeente Breda,  Plaatsvervangend Directeur Middelen (april 2002 – jan 2006)
Aandachtsgebieden, Personeel & Organisatie, administratie en Communicatie,

Contact


Van ’t Klooster Consult

Ruitersboslaan 70
4837CK Breda

Tel 06 82826882

info@vantkloosterconsult.nl

Contact pagina